Parní čištění

Parní čištění fasád, parní čištění obkladů, parní čištění průmyslových hal, parní čištění stropních jeřábů, parní čištění vzduchotechniky, parní odstranění graffiti, parní čištění žvýkaček, parní čištění zámkové dlažby, parní čištění keramické dlažby, parní čištění spár, parní čištění podlah, parní čištění strojů, parní čištění gastro provozů, parní čištění čerpacích stanic, parní čištění venkovních žaluzií je připravena zajistit naše firma Facility Cleaning Servis®.
Kontaktujte nás

Facility Cleaning Servis®

Parní čištění, čištění párou, čištění přehřátou párou, čištění suchou párou, čištění mokrou párou, čištění tlakovou párou, parní čištění fasád, parní čištění obkladů, parní čištění průmyslových hal, parní čištění stropních jeřábů a podhledů, parní čištění vzduchotechniky, odstranění graffiti párou, odstranění žvýkaček párou, parní čištění dlažeb, parní čištění spár, parní čištění podlah, parní čištění gastro kuchyní, parní čištění čerpacích stanic a provozů je naše firma Facility Cleaning Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS Systém, IICRC® a odborné licence a certifikace asociace AHCP®.

Služby

Facility Cleaning Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru parního čištění povrchů.

ISIS System™ je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Průmyslové čištění provozů a jejich údržba je díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti průmyslových povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy Facility Cleaning Servis®, založené roku 2005 v České Republice využívající svých mezinárodních kontaktů a zkušeností v oblasti odborné údržby průmyslových provozů a povrchů.

Filozofií a posláním firmy je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti revitalizace, čištění, mytí, údržby a ochrany průmyslových povrchů a provozů prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků a profesionálního týmu v souladu s naších interním kodexem ISIS System®.

Firma Fasádní Servis® je držitelem a členem  mezinárodních asociací a prestižních certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky  renovace, čištění, mytí a profesionální údržby a ochrany fasádních povrchů.

PROČ FIRMA FCS®?

 1. Komplexní revitalizace provozů
 2. Profesionální zázemí a přístup
 3. Administrativní zázemí a agenda
 4. Metodická prováděcí odbornost

PRESTIŽNÍ REFERENCE FIRMY

 1. HOTEL HILTON ČR
 2. MERCEDES BENZ ČR
 3. ŠKODA PLZEŇ ČR
 4. COCA COLA ČR

Facility Cleaning Servis® má prestižní přístup, který je vždy založen na vstupních konzultací s naším zákazníkem. Vstupní konzultace provádění odborných a řemeslných prací je interním standardním postupem naší firemní filozofie. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

 • Rozsah činnosti a rozsah prací v místě realizace
 • Náročnost provedení úkonů a požadovaného výsledku realizace
 • Termín provedení a stanovení potřebného času realizace
 • Podmínky k provádění profesionálně řemeslných prací
 • Specifikace jednotlivých úkonů v čase a časový rozvrh realizace
 • Finanční kalkulace a rozpočtové a finanční podmínky realizace

Facility Cleaning Servis® zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.