Parní čištění konstrukcí a stropů

Parní čištění konstrukcí, odmašťování konstrukcí přehřátou párou, odmašťování konstrukcí suchým ledem,  parní čištění stropních podhledů, parní čištění stropních konstrukcí, odmašťování konstrukcí zajištuje firma Facility Cleaning Servis® systémem ISIS Professional™ dle kodexu systému AHCP®. Parní čištění konstrukcí přehřátou párou, parní čištění konstrukcí suchým ledem, tryskání konstrukcí tlakovou párou, odmaštění konstrukcí a kvalitní údržbu průmyslových hal a  podhledů jsme připraveni zajistit dle Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS System™ za stranu naší odborně způsobilé firmy Facility Cleaning Servis®.

Parní čištění konstrukcí a stropů

Parní čištění konstrukcí a stropůISIS System™ je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Parní čištění konstrukcí a stropůAHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – parní čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Facility Cleaning Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru průmyslu.

Parní čištění  konstrukcí je prováděno dle norem ISIS System Professional™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative  – System (Inteligentní povrchových inovativní systém). ISIS System je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Potřebujete zajistit parní čištění konstrukcí, odmaštění konstrukcí, parní čištění stopních podhledů na obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu? Stačí napsat či zavolat naši firmu.

Parní čištění konstrukcí a stropů

Parní čištění  konstrukcí a vstupní informace

Parní čištění  konstrukcí může zlepšit vzhled každé budovy. Chcete-li, aby Vaše povrchy byly čisté, je nutné pravidelně Vaše povrchy udržovat, avšak po určité době, je třeba si vyžádat odbornější zásah halní firmy. Naše firma se snaží co nejlépe orientovat ve stanovení vhodných technologických postupů s jejich následným uvedením do smluvní realizace, kde mnohé tradiční postupy renovace  hal, repase hal, mytí hal a povrchů jsou kombinovány s postupy moderními za použití moderních materiálů a přirozeně i nových druhů energie a techniky.

Parní čištění  konstrukcí a mytí průmyslových hal vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí halní firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce.

Parní čištění konstrukcí a stropů

Parní čištění  konstrukcí a objednávka

Objednávka parní čištění  konstrukcí předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné mytí  konstrukcí objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky mytí a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah mytí
 3. Materiál a typ
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Parní čištění  konstrukcí a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se koberec nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení parní čištění  konstrukcí  vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Parní čištění  konstrukcí vždy zahrnuje základní technologické úkony s  použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek.  Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Parní čištění  konstrukcí přehřátou párou

Parní čištění konstrukcí a stropů

Technologie ekologického parního čistění je založena na nízkém tlaku, vysoké teplotě a hydrodynamickém objemu suché / mokré / ostré páry. Tato technologie je  osvědčená jako ekologicky šetrná mycí / čistící / odmašťující technika s maximální šetrností vůči čištěným povrchům bez změny jejich struktury či povrchového tlakového poškození. Výsledkem je naprosto čistý a dezinfikovaný povrch bez povrchového znehodnocení v maximální časové efektivitě.

Oblasti použití parního parní čištění a stroje

 • Průmyslové halyParní čištění konstrukcí a stropů
 • Stropní jeřáby
 • WC / toalety
 • Haly / střechy
 • Grafitti / plakáty
 • Kamenné povrchy
 • Keramické povrchy
 • Odmašťování / dlažby
 • Žvýkačky / mastné fleky
 • Venkovní žaluzie / rolety
 • Betonové a dřevěné povrchy
 • Klimatizace / ventilace
 • Průmyslové a výrobní haly
 • Konstrukce a stropy

Parní čistič IS 80Kw Universe je nejvýkonnější průmyslový parní čistič s dieselovým ohřevem s množstvím páry, které je využitelné od základního parního mytí až po nejtěžší průmyslové parní čištění v dosahu až 40 metrů. Patentní  řešení pro parní čištění odolných mastnot, klimatizačních jednotek, eskalátorů, žaluzií, rolet, gastro provozů, odstranění graffiti, parní čištění hal, chodníků a dlažeb či interiéru a exteriéru průmyslových a výrobních hal . Tento stroj dokonale vyčistí vaše stroje bez vniknutí vlhkosti do konektorů a elektronických částí.

Parní čištění horkou párou profituje z enormního efektu parní čištění, který je tak velký, že i silně ulpívající nečistoty jsou snadno odstraněny. Kromě toho má pára geniální vlastnost. A to, že vyvinuté mikroskopicky malé částečky páry dokáží proniknout i do těžce přístupných škvír a prohlubní a uvolní tak důkladně částečky nečistot a to jak bez pomoci chemických čisticích prostředků nebo za minimálního použitého množství chemikálií, které díky vysoké teplotě při použití minimálního množství chemikálie mají absolutně jinou účinnost. Mikroskopické částečky páry odstraní i v těch nejmenších skulinách spolehlivě a účinně silně ulpívající nečistoty, kam nepronikne žádný kartáč či není možno použít tlak vody.

Parní parní čištění a parní čištění párou je závislé na dvou hlavních fyzikálních veličinách a to tlaku a rychlosti výdeji – průtoku vyvinuté páry v parním stroji a jeho ohřevníku. V našich dieselových parních čističích je pára vyráběna pod tlakem od 10bar (vs. běžné elektrické čističe 3,2bar). Pára tedy vystupuje z trysky rychlostí cca 170 km/h. Díky tomuto vysokému impulznímu účinku je možné účinně odstranit nečistoty za použití pouze parního čističe bez potřeby použití agresivních čistících chemikálií.

Parní čištění konstrukcí a stropů

Technologické parametry a zajištění

 • Napojení na vodu – připojení k vodovodnímu řádu / kohout ¾ / umyvadlo
 • Napojení na elektřinu 230V
 • Pracovní prostor 2m2
 • Pracovní vzdálenost 40m
 • Pracovní tlak 10bar
 • Teplota suché páry 185 stupňů
 • Teplota mokré páry 165 stupňů
 • Množství páry / 165Kg per hod

Facility Cleaning Servis® zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

 

Těšíme se na spolupráci.

Facility Cleaning Servis®

Úvod » Parní čištění konstrukcí a stropů