Parní tlakové čištění povrchů 

Parní tlakové čištění, parní průmyslové tlakové čištění, parní tlakové čištění mokrou párou, parní tlakové čištění podlah, parní tlakové čištění obkladů, parní tlaková desinfekce povrchů, parní tlakové čištění fasád a parní čištění opláštění budov, parní tlakové čištění kamene, parní tlakové odmašťování povrchů, parní tlakové čištění kovových konstrukcí, parní tlakové čištění graffiti zajišťuje naše firma Facility Cleaning Servis®  dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti AHCP® patentním systémem TURBO FORCE.


Tato interní technologická  norma naší firmy  přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích  standardů. ISIS System®  je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Ze strany celosvětových výrobců podlahových materiálů je v rámci doporučováno co nejšetrnější čištění podlah z hlediska užívání chemických čistících systémů a to z důvodu toho, aby nedocházelo k chemické změně PH povrchu a jejich možného povrchového poškození či otevření. Z tohoto hlediska je doporučováno čištění horkou párou či tlakem systémem TURBO FORCE® v šetrné kombinaci s mechanicky čistícími pady Twister HTC® místo běžně nabízených a užívaných chemických strojových čistících systémů.

Níže lze shlédnout vyobrazení technologického patentní systému TURBO FORCE® včetně specifikace klíčových technologických kritérií této profesionální technologie. Systémy jsou užívány v kombinaci s dalšími zařízeními od zařízení na dodávku studené vody / horké vody / horké páry a vzduchu / přisávání chemických přípravků ve spojení s mechanickým šetrným systémem Twister HTC®.

Výše uvedený systém patentního čištění TURBO FORCE® / TWISTER HTC® pracuje s kombinací níže uvedených technologických parametrů:

 • Tlak: 20-350 bar
 • Teplota: 0-120 stupňů | voda & horká pára
 • Chemie: PH 1-14 (kyselost – zásaditost)

  Mechanická hrubost: 800-3000

 • Odsávání: kontinuální do extrakčního zásobníku

 • Elektřina: 230V s jištěním 10AM -16AM + PHM pohon (diesel)

Impregnací kamenných povrchů systémem Finalit Professional® lze povrchově ochránit v transparentním provedení všechny tvrdé podlahové povrchy formou protiskluzného a protišpinivého opatření jako je mramor, žula, umělý kámen, keramika, cotto, cihla, kabřinec, solnhofenský kámen, vápenec, beton, pískovec, přírodní kámen, teraco, vymývaný beton, omítka.  Tato impregnace je také vhodná také pro povrchy, které jsou choulostivé na rozpouštědla! Prostřednictvím aplikace povrchové impregnace dochází k protiskluzným, hydrofobní, a paropropustným vlastností podlahových povrchů.

Aplikace impregnace a její následná kvalitní funkčnost ochrany povrchu má své klíčové zákonitosti v optimální provedení přípravy kamenného povrchu. Cílem je vytvořit zcela otevřený a co nejvíce savý a suchý podklad, neboť do vlhkého materiálu a nesavého / utaženého podkladu nemůže Finalit Nr. 22 proniknout a obalit póry. Naimpregnovaný povrch je zapotřebí zpracovat termicky – nahřát jej. Impregnace a její krystaly impregnace se pak snadno zorientují a podklad získá znovu svůj původní vzhled v transparentním optickém provedení.

VLASTNOSTI:

 • Střednědobá vodoodpudivá ochrana.
 • Základní anti-graffiti ochrana povrchů.
 • Protiskluzný účinek až R9 na všech přírodních kamenech, keramice.
 • Vhodná pro potravinářské a hygienické prostředí – atest „FOOD SAFE“.
 • Transparentní impregnace pro udržení hodnoty a kvality materiálu.
 • Nemění fyzikální vlastnosti materiálu.
 • Schopnost dýchat, barevný tón a paropropustnost zůstanou zachovány.
 • Vytváří goretex-efekt > vlhkost a voda může z kamene odejít.
 • Netvoří žádný uzavřený film, neuzavírá póry a kapiláry.
 • Dle savosti proniká až 5 mm do materiálu.
 • Odolná vůči UV-záření, soli, posypové soli, oděru a pochozí zátěži.

OCHRANNÝ SYSTÉM – DLAŽBOVÉ A PODLAHOVÉ POVRCHY

Tímto Vám děkujeme za Váš čas stráveným shlédnutím tohoto technologického listu systému ISIS System® naší firmy, který Vám dlouhodobě zajistí kvalitně vyčištěné podlahové povrchy včetně možné ochrany a impregnace podlah.

Facility Cleaning Servis® zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.